Dernekler İçin Bağış Sistemi

Online Bağış Ssitemi

Beework; sivil toplum alanında dernek, vakıf ve diğer kurumlar için web platformu ile entegre çalışan online bağış sistemi geliştirmiştir. Bu platform sayesinde ister küçük ister büyük ölçekli dernekler, vakıflar veya diğer STK'ları üyelerinden veya bağışçılarından rahatlıkla ister yurtiçinden ister yurtdışında online bağış alabilecekler. 

 

Beework STK Platformu ile;

 

-       Web Portalları,

-       Online Bağış Sistemi,

-       Kurum içi ekranlar ve web tabanlı TV yönetim sistemi,

-       Dernekler için mobil uygulama çözümleri

 

gibi birçok başlıkta hizmet sunabilmektedir. 


Beework STK Platformu hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

info@beework.com.tr  |  0850 733 7 220